De Carthago methode

Mensen hebben een groot verandervermogen. Maar ook belemmeringen die beperkend werken op verandering.

Als men meer aandacht besteedt aan de belemmering, zal de belemmering winnen. Als men meer aandacht besteedt aan de bekrachtiging, gaat de bekrachtiging winnen.

De Carthago Methode reikt inzichten aan die inspelen op het denk- en keuzevermogen van mensen. Dit is een verrassend simpele aanpak om op elk moment oude conventies en belemmeringen die veranderingen in de weg staan, aan te pakken en snel tot resultaten te komen.

Het belangrijkste inzicht is dat je nooit een nieuwe cultuur kunt realiseren met oude denkbeelden. De methode borduurt voort op de belangrijkste uitspraken van de Stoïcijnse filosofie. Met name de inzichten van Epictetus zijn vertaald naar een praktische en effectieve verandermethode.

De kern laat zich als volgt samenvatten: het gaat niet om de situatie zelf, de verandering of gebeurtenis die ons angstig, onzeker of gefrustreerd maakt, maar de manier waarop we naar die situatie kijken. Die brengt verwarring. Als je een situatie wil veranderen, moet je de manier van kijken en denkbeelden (overtuigingen over de situatie) veranderen. De manier van kijken is bepalend: het zorgt voor vaste denkbeelden, die je echter onder alle omstandigheden kunt veranderen, mits je daarvoor kiest.

Download onze whitepaper voor uitgebreide uitleg over de Carthago Methode.

De Carthago Methode white paper